لیست فایل ها - صفحه 2

کتاب کار مسئول امور دفتری به شکل سوال و جواب جهت رشته امور اداری شاخه کاردانش سال 98

کتاب کار مسئول امور دفتری به شکل سوال و جواب جهت رشته امور اداری شاخه کاردانش سال 98

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات تستی درس کارمند اداری رشته امور اداری خرداد ماه کاردانش با جواب

نمونه سوالات تستی درس کارمند اداری رشته امور اداری خرداد ماه کاردانش با جواب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی و عملی درس مسئول کاردکس و کنترل رشته امور اداری خرداد سال 98

نمونه سوال تستی درس مسئول کاردکس و کنترل رشته امور اداری خرداد سال 98

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی خرداد ماه درس سرپرست دبیرخانه رشته امور اداری سال 98

نمونه سوال تستی خرداد ماه درس سرپرست دبیرخانه رشته امور اداری سال 98

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال خرداد ماه و دی ماه درس اامور بایگان رشته امور اداری و حسابداری

سوال خرداد ماه و دی ماه درس اامور بایگان رشته امور اداری و حسابداری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست کامل درس کاربر امور بانکی رشته حسابداری با پاسخ

تست کاربر امور بانکی شاخه کاردانش با پاسخ در پایان فایل

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی و عملی نیم سال درس نقشه کشی رایانه ای

نمونه سوال تستی و عملی نیم سال درس نقشه کشی رایانه ای

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی فصل به فصل بانک اطلاعاتی شاخه کاردانش با جواب

نمونه سوال تستی فصل به فصل بانک اطلاعاتی شاخه کاردانش با جواب

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال کارل دراو رشته تصویر سازی با پاسخ شاخه کاردانش

نمونه سوال کارل دراو رشته تصویر سازی با پاسخ شاخه کاردانش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی